Billån fradrag (Stor guide til fradrag på billån 2024)

Billån fradrag

Som privatperson får du skattefradrag på alle betalte rentekostnader som du registrerer korrekt til skatteetaten. Dette gjelder ikke bare boliglån, men omfatter også billån, forbrukslån, kredittkjøp og boliglån.

Dersom du fyller inn selvangivelsen og rapportene til skatteetaten riktig kan dette være forskjellen på om du får penger til gode eller penger du må gjøre opp.

Billån fradrag skatt

Visste du at du kan få skattefradrag for samtlige påløpte og innbetalte låne- og forsinkelsesrenter knyttet til gjelden din?

Du kan registrere kostnadene du har på renter for alle disse gjeldspostene; Privatlån, studielån, boliglån, billån, kjøpskreditt, kredittkort, SMS-lån og forbrukslån.

I tillegg til dette kan du få skattefradrag dersom du innrapporterer (krever fradrag på skatt) for følgende:

Renter på lån fra utlandet, omkostninger og renter fra kredittkjøp, kostnader fra innbetalinger til fellesgjeld i boligselskaper, renter fra private lån fra både familie eller arbeidsgiver, omkostninger tilknyttet refinansiering av nåværende lån, i tillegg til kostnader tilknyttet alle former for takstmenn.

Hovedregelen er at renter må være påløpt og innbetalt i det gjeldende inntektsåret pr skattemelding. Det er derfor spesielt to rentekostnader du ikke kan kreve rentetillegg for; Forsinkelsesrente og inkasso og salærer eller gebyrer.

I tabellen under kan du se noen forenklede eksempler på potensiell skattebesparelse du kan få bare ved å regne med rentekostnadene når du leverer skattemeldingen.

Totalt gjeldsbeløpRentesatsFradrag (rentetillegget du får)
Kr. 1000000,-2,4%Kr. 5640,-
Kr. 2000000,-2,4%Kr. 11205,-
Kr. 3000000,-2,4%Kr. 15750,-
Kr. 4000000,-2,4%Kr. 22270,-
Kr. 5000000,-2,4%Kr. 24160,-
Kr. 6000000,-2,4%Kr. 27980,-

Med forbehold om at dette kun er estimater og mtp endringer i rentesats og kalkylen.

Slik som vist ovenfor ser man at det er mye penger å spare bare ved å rapportere inn riktige tall til skatteetaten hvert år.

Nå gjelder disse tallene riktig nok for boliglån, men det er kun for å illustrere på best måte at det er mye å tjene inn i fradrag på billånet også.

Billån rente fradrag

Fradrag får du for påløpte renter det året du er i. Dersom et lån misligholdes får du ikke fradraget for dette før gjelden er betalt, og det har du bare frem til siste frist for innsendelse av skattemelding på å gjøre.

Når det er ny skattemelding er det også et nytt fradragsår for billån.

Det finnes ingen regler uten unntak, og dette er en av de. Om du innfrir gjelden på et lån du hadde i juli i år, så vil alle rentene som henger igjen fra året før komme med. Dette får du faktisk fradrag for.

Det finnes ingen unntak uten enda et unntak på unntaksregelen. Det er lån som gjelder statens lånekasse. Der får du alle fradrag for rentene du har betalt i skatteåret.

Mange av disse postene er automatisk registrert i skattemeldingen, men det anbefales at du allikevel setter deg ned og fører regnskapet selv, slik at du sikrer at du får det fradraget du skal ha.

Ved kjøp av bil for eksempel er det ikke gitt at noen har innrapportert dine innbetalinger til skatteetaten og at dette står i selvangivelsen din.

Er billån fradragsberettiget

Staten dekker i grunn 22% av renteutgiftene vi innbyggere har på gjelden vår. Er ikke det fantastisk?

Det har nesten ingen sammenheng med hva slags lån det er snakk om, så det gjelder billånsfradraget også!

Unntakene er som kjent lengre oppe restskatt og eventuell tilleggsskatt, men sannsynligheten for å ende opp med restskatt er betydelig senket om du går gjennom skattemeldingen punkt for punkt slik at du får alt registrert korrekt hos skatteetaten.

Private lån, Gjeld til Bank, og Fellesgjeld i Borettsslag

Dersom du har lånt penger av en bekjent eller av familie skal faktisk denne gjelden og eventuelle renter oppføres i selvangivelsen den og.

Hvis ikke går du glipp av rentefradrag og den du skylder penger til kan potensielt sett straffes for å skjule renteinntekter.

Du må føre opp navn og beløp og samkjøre dette med de du skylder penger. Når alt er i skjønneste orden får alle de fordelene og unngår de ulempene de skal.

Banker og finansinstitusjoner sender regelmessig inn gjeld og renter på låntakerne, men dette går ikke uten at du kontrollerer at opplysningene de sendte inn stemmer.

Når det gjelder fellesgjeld i borettslaget må du føre dette også opp i selvangivelsen din.

Den som er utvalgt som forretningsfører skal i utgangspunktet ha sendt inn all denne informasjonen, men dette er et av de ferdigutfylte punktene som har størst potensiale til å inneha feil, og medføre korreksjoner.

Les gjerne om saken fra e24, der over 100 beboere hadde fått oppført innkorrekte opplysninger og fikk smell.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *