Hvordan innfri billånet (Guide 2024)

Innfri billån

Å innfri et billån betyr å betale ned lånet. Du kan innfri et billån når som helst, men minimum slik nedbetalingsavtalen tilsier.

I noen tilfeller kan dette gjøres kostnadsfritt før nedbetalingsperioden er over.

I denne artikkelen skal vi ta for oss hvordan å innfri billån.

Et billån kan hovedsakelig bli innfridd underveis, før tiden og ved salg.

Innfri billån underveis

Du kan få lavere terminbeløp gjennom den resterende nedbetalingstiden dersom du innfrir billånet underveis.

Du kan når som helst velge å betale mer inn på lånet og dette vil telle svært positivt for din fremtidige økonomi.

Med lavere løpende terminkostnader på billånet har du enkelt og greit mer til overs.

Når du betaler ekstra inn hver måned på lånet vil gjelden krympe underveis som du har det. Det er enkelt å gå inn i nettbanken og gjøre dette når du føler for det.

Ekstra innbetalinger underveis telles ikke som terminbeløpet, så det er greit å vite om at hva du enn betaler utenom terminbeløpet, faktisk er utenom terminbeløpet.

Innfri billån ved Salg

Når du selger bilen bør hele gjelden betales ned fordi heftelsen på bilen vil bli fjernet fra Brunnøysundregisteret allerede etter en uke. Om salgssummen er lavere enn restgjelden utbetales overskuddet til deg.

Dersom det er motsatt. At salgssummen er lavere enn restgjelden, må du innfri den før heftelsen frigjøres.

Det er viktig å se til at kjøperen av bilen også registreres på ansvarsforsikringen slik at du fraskrives alt ansvar dersom en ulykke eller annet oppstår ved salg.

Det vil ha lite å si at du innfrir billånet ved salg av bilen dersom du plutselig står der med en uforutsett utgift fordi du ikke tegnet forsikringen over på kjøper.

Grunnet de mange uforutsette utgiftene ved å ha bil er det anbefalt å ha minst to månedslønner liggende som buffer.

Dette er kun for bil, så du kan forestille deg at denne bufferen bør være betydelig større om du skal ha buffer for resten av det økonomiske bildet.

Innfri billån før tiden

Det er mulig å spare penger ved å innfri billånet lenge før nedbetalingstiden løper ut. Du betaler tross alt renter for totalsummen.

Jo lengre tid du bruker på å betale ned lånet, jo mer renter betaler du totalt sett. Det koster stort sett ingenting å innfri et lån før tiden, men dersom du har fast rente kan det ha betydning.

Du kan få en regning med terminbeløpet selv om du har betalt litt her og der, ekstra. Så, sørg for å betale termininnbetalingen først, slik at du deretter kan gjøre ekstrainnbetalinger den måneden som gjelder.

Innfri billån med fast rente

Dersom du har låst renten til en fast prosent hver måned i en bestemt tidsperiode har du fast rente på billånet.

Dette har ikke alltid noen sammenheng med nedbetalingstiden å gjøre, så du kan i teorien betale ned lånet både før og etter nedbetalingsperioden, ut ifra hva renten din er låst til, relativt til markedet.

I noen perioder kan du ha overkurs og i andre perioder underkurs.


Overkurs vil si at du betaler bankens rentetap. Når du innfrir lånet før tiden og fastrenten er høyere enn det som nye bankkunder får.

Underkurs vil si at banken trekker rentegevinsten fra gjelden din. Dette er en reaksjon på at fastrenten er lavere enn for nye bankkunder.

Ved overkurs betaler du, ved underkurs betaler banken. Dette er kun relevant dersom du gjør ekstra innbetalinger som fører til at du innfrir lånet før tiden.

Prioritere sparing eller nedbetaling av lån

Det kan være vanskelig å velge hva man skal prioritere av sparing, nedbetaling eller forbruk. Hovedregelen for privatøkonomi bør være å betale ned gjeld med høye renter først, før man går videre til sparing til f.eks. bil.

Dette trenger ikke å bety at du ikke gjør noen former for sparing, for det er viktig å ha buffere dersom det skulle oppstå et sårt behov for det utenfor billånet. Det er essensielt den bufferen man sparer til aller først.

Det har lite for seg å spare til å innfri en ferietur om man ikke har penger til å dekke tannlegeregningen, eller enda verre, ikke kan betale dersom man får en parkeringsbot på bilen sin.

Prioriter alltid nedbetaling av gjeld først, deretter sparing, og tenk at det å innfri billånet vil være en stor lettelse på de månedlige utgiftene og økonomien øvrig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *