Kaskofritt Billån

Kaskofritt billån

I et kaskofritt billån tegnes det ikke forsikring på kjøretøyet som kjøpes.

Kasko er et annet ord for bilforsikring. Vanligvis krever bankene at låntakeren har forsikret bilen helt eller delvis gjennom en kaskoforsikring før et lån kan utbetales.

Grunnen til dette er at banken da har en større sikkerhet dersom noe skulle skje med bilen mens du fremdeles betaler ned på lånet, og bidrar dessuten til at du får en lavere rente.

Med et kaskofritt billån slipper du kravet om forsikring, noe som i de aller fleste tilfeller bidrar til at totalkostnadene for billånet blir lavere.

På den andre siden står du selv ansvarlig for å dekke eventuelle skader. Skulle bilen bli totalvraket vil du kun sitte igjen med et lån.

Her kan du finne beste bilforsikring

Billån uten kaskoforsikring

Det finnes i all hovedsak tre typer forsikringer vi tegner til kjøretøy. Ansvarsforsikring, delkasko- og helkaskoforsikring. Forskjellen mellom de går i all hovedsak ut på dekningsnivået.

Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle kjøretøy, og dekker skader på personer, og andres eiendom. Et billån uten kaskoforsikring dekker ikke skader på kjøretøyet, mens har du helkasko må du kun betale en mindre egenandel ved skader.

Lånegrensen for et kaskofritt billån er normalt sett rundt Kr. 200000, noe som gjør at kaskofrie billån også kjennetegnes som, bruktbillån.

Nye biler koster som regel mer enn dette og derfor er det oftest biler som allerede har opplevd det største verdifallet, som kun trenger ansvarsforsikring. Med et kaskofritt billån har du kun ansvarsforsikring på bilen.

Banken anser det derfor litt på samme måte som et lån uten sikkerhet, og dermed blir renten på slike lån høyere enn på et lån der bilen har kaskoforsikring.

Tross denne forskjellen er det fortsatt billigere med et billån uten kaskoforsikring.

Bruktbillån

Forsikringsselskapene gir ikke kaskoforsikring på eldre biler fordi de har høyere risiko for å få, og forårsake skader. Det de heller tilbyr er delkasko, eller i noen tilfeller vil de ikke gi kasko i det hele tatt, og da får du et billån uten forsikring, også kjent som, et bruktbillån.

Det er ofte veldig dyrt å betale på en kaskoforsikring. Du kan spare en hel del på å sikte inn på en delkasko, eller et kaskofritt billån. Renten på slike lån er betydelig høyere, så det er ikke garantert en stor besparelse. Det viktigste er at du har ansvarsforsikring på bilen.

Når lønner det seg å ha kasko?

Har du en nyere bil med høy markedsverdi, er kasko (også kalt “full kasko”) mest sannsynlig en bedre forsikring for deg. Kasko dekker skader som oppstår på ditt eget kjøretøy, for eksempel ved kollisjon, hærverk eller utforkjøring.

Når lønner det seg ikke med kasko?

I følge Nettavisen, sier forbrukerøkonomen, Hallgeir Kvadsheim, at man kan droppe kasko dersom bilen er verdt under Kr. 100000,-. Uten kasko har du kun den obligatoriske ansvarsforsikringen, som dekker alle skader du og bilen påfører andre personer, ting, eller kjøretøy. Den dekker for øvrig ikke skadene på din egen bil, eller andre ting som du eier.

Full kasko – for nye biler

Biler som utgjør lavest risiko i trafikken er som regel nye biler. De har ikke fullbyrdet verdifallpotensialet sitt, er i god stand, og har høy markedsverdi.

Dette gir forsikringsselskapet grunnlag til å tilby bedre vilkår og større dekningsområde med en fullkaskoforsikring.

Denne bilforsikringen dekker generelt sett alt. Skader på eget kjøretøy og eiendeler, andres kjøretøy og eiendeler, og ved flere ulike typer uhell.

Gratis veihjelp er ofte inkludert, og egenandelen er også lavest på denne typen forsikring.

Delkasko – for eldre biler

Delkasko inkluderer den lovpålagte ansvarsforsikringen. Du kan selv velge egenandelsnivå. Velger du et høyt beløp vil du få billigere forsikringskostnader, men du betaler da mer om en skade skulle oppstå.

Denne forsikringen passer best for biler med lav markedsverdi. Det er en rimelig bilforsikring som dekker det helt essensielle.

Erstatning ved skade på bil

Alle fysiske, psykiske, og materielle skader gir grunnlag for erstatning.

Bilulykker kan være traumatisk og føre til psykiske lidelser som; angst, depresjon, og søvnproblemer. Slike plager kan føre til sykemelding, og slik kan en lang syklus av konsekvenser utforme seg, og beregnes i en potensielt erstatningssak.

Potensiell erstatning av et kjøretøy ved skade eller tap beregnes utifra hva det vil koste å kjøpe tilsvarende kjøretøy. Det vil si; Samme merke, årgang, modell, osv. Man kan ikke få erstattet mer enn det markedsverdien er.

Ifølge SSB blir det utbetalt over en halv milliard kroner til bileiere som har blitt påført av andre.

Uansett hvilket valg du faller på er det veldig viktig å ha god oversikt over økonomi og i hvilken grad du skal bruke bilen. Hva gjør du om bilen blir totalskadet, og ikke har noe mer enn en liten ansvarsforsikring?

Bil skadet på parkeringsplass

En av de mest hyppige og allikevel uforutsette skadene på kjøretøy forekommer når sjåføren ikke er i bilen. I følge Finans Norge, skjedde dette med rundt 40000 bileiere i fjord.

Se for deg at du kommer hjem etter en lang dag på jobb, spiser en god kvelds, og legger deg om kvelden. Du står opp, river med deg kaffekoppen, tusler ned til bilen, og ser en skade.

En synlig ripe, eller en vindusskade. Hvem har ansvaret her? Det er ikke garantert at den som påførte skaden er klar over at dette skjedde. Det kan også hende at personen har forlatt stedet for å unngå et erstatningskrav.

Når dette skjer er du helt avhengig av en kaskoforsikring for å få skaden dekket. Dersom du bruker forsikringen til denne typen skader vil det medføre tap av opptjent bonus i forsikringsordningen.

Dersom forsikringsselskapet ikke har en motpart å rette et utleggskrav til, trekkes du i avtalt egenandel også.

Dersom du kun har delkasko eller ansvarsforsikring må motpart faktisk melde seg eller fanges opp av video, eller vitne, for at man skal kunne rette dem et krav.

Egenkapital – Ikke et krav

Bankene stiller som regel ikke et krav til egenkapital for å få et kaskofritt billån, men en egenkapital vil telle inn positivt for deg når det kommer til renteberegningen på lånet. Låner du mindre, får du bedre rente.

Bankene og forsikringsselskapene beregner risiko. For en forbruker er det generelt sett langt flere positive økonomiske sider ved å velge et kaskofritt billån, gitt at ingen uønskede hendelser, eller uforutsette kostnader dukker opp underveis.

Som kjent går denne typen av billån i all hovedsak til kjøp av bruktbil. Ved kjøp av eldre biler gir også bankene en klar grense på hvor langt du kan strekke nedbetalingstiden på lånet.

Stort sett er maksgrensen 4-5 år, og dersom den er veldig gammel kan bankene i noen tilfeller sette nedbetalingstiden enda kortere.

Uansett hva du velger er det verdt å vite at den obligatoriske ansvarsforsikringen dekker de fleste uhell der du er skyldig, så det er opp til deg å beregne risiko, og gjøre tiltak for å minimalisere den, både når bilen står iro, og når du er ute i trafikken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *