Stønad til bil fra NAV (Guide 2024)

Stønad til bil fra NAV

Hensikten med denne veiledende artikkelen er å gjøre informasjon rundt bil fra NAV mer tilgjengelig og oversiktlig. Dette vil gi brukere med behov av spesialtilpasset bil en enklere og mer overkommelig måte å bli kjent med mulighetene for stønad til bil fra Nav.

NAV Bilsenter er et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter med ansvar for formidling av bil og spesialutstyr. NAV bilsenter er fordelt melom fem ulike hjelpemiddelsentraler og er lokalisert for å betjene brukerne slik som dette:

Bilsenter Østlandet

 • Lokalisert ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo  
 • Omfatter Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet (sørlige deler) 

Bilsenter Vest-Norge

 • Lokalisert ved NAV Hjelpemiddelsentral Vestland  
 • Omfatter Vestland

Bilsenter Sørvest-Norge

 • Lokalisert ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland  
 • Omfatter Rogaland og Agder

Bilsenter Nord-Norge

 • Lokalisert ved NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark 
 • Omfatter Finnmark, Troms og Nordland (nord for Saltfjellet)

Bilsenter Midt-Norge

 • Lokalisert ved NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag 
 • Omfatter Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland (sør for Saltfjellet) og Innlandet (nordlige deler)

Søknad om bil eller spesialutstyr til bil

Innfor sine respektive geografiske områder behandler hvert bilsenter søknader om stønad til bil og spesialutstyr. Senterne er satt sammen av innkjøpere, ergo- og fysioterapauter, og tekniske rådgivere. Bilsenteret sitt ansvar er å kartlegge brukernes behov, bestille bil, utstyr, og følge sakene opp også etter levering.

Dersom du har spørsmål knyttet til stønad til bil, spesialutstyr, eller tilpasning av bil, kan du kontakte ditt nærmeste bilsenter her.

Utprøving ved NAV Bilsenter 

De som får innvilget søknaden til bil eller spesialutstyr får en egen innkallelse til prøvekjøring ved sitt lokale NAV Bilsenter. Dersom behovet er uklart opp mot vilkårene kan bilsenteret, som en del av søknadsprosessen, kalle brukere inn til funksjonsvurdering.

Alle senterne har en bilhall med demobiler og diverse utstyr liggende for utprøving. Etter utprøvingen blir det skrevet en rapport som danner grunnlaget for det endelige vedtaket på bil eller spesialutstyr.

Søknad om bil fra NAV

Som med alt annet har NAV omfattende søknadsprosesser også for søknad om støtte til bil, tilpasning av bil og spesialutstyr til bil. Før du søker må du ha et ferdig utfylt søknadsskjema med følgende informasjon til rette;

Ved søknad om tilskudd til bil i arbeid og utdanning

 • Dokumentasjon på arbeid eller utdanning
 • Kopi av vognkort (evt nåværende bil)
 • Dokumentasjon av inntekt
 • Kopi av sertifikat
 • Erklæring fra Fastlege (eget skjema som gjelder for søknad om bil)

Ved søknad om lån til spesialtilpasset kassebil

 • Vergeattest (om du harverge)
 • Erklæring fra teknisk etat i kommunen (ved søknad om firehjulstrekk)
 • Tilleggsskjema (utfylt av ergo-/ fysioterapeut)
 • Kopi av vognkort (evt nåværende bil)
 • Dokumentasjon av inntekt
 • Kopi av Sertifikatet
 • Erklæring fra fastlege (eget skjema som gjelder for søknad om bil)

Legeerklæring (vedlegg til søknaden)

Legeerklæringen vil gi NAV informasjon om diagnose. Den forteller om du har førerrett (om du skal kjøre bilen selv), og om du har mulighet til å benytte annen form for transport. Med annen transport menes eksempelvis taxi eller kollektivtransport. Erklæringen fylles ut av en lege og forteller forholdsvis om de medisinske kravene er oppfylt. Legeerklæringen kan ikke være eldre enn tre måneder (regnet fra søknadstidspunktet).

Videre informasjonen hentet fra NAV sine nettsider er følgende;

Funksjonsvurdering (vedlegg til søknaden) 

Det finnes et skjema på nav sine nettsider som heter “Tilleggsskjema bil”. Dette dokumentet skal fylles ut av Ergo- eller fysioterapaut.

Saksbehandleren må i dette skjemaet få et helhetlig bilde av dine ressurser og begrensinger. Tema som forflytningsevne og gange kommer frem som viktige i forhold til mulighetene for å bruke rullestol, bilsete, eventuelt mellom elektrisk, automatisk, eller manuell rullestol. Det er viktig også i tilfellene der forflytningsevnen er betydelig nedsatt og utføres med hjelpemidler eller støtte.

“Tilleggskjema bil” er en utdypning av de opplysningene som stod i legeerklæringen. Når bilsenteret skal vurdere de medisinske kravene for stønad, for å sjekke om de oppfylt, er også funksjonsvurderingen viktig for å komme frem til nødvendig og hensiktsmessig bil og utstyr, samt for å best mulig forberede selve prøvekjøringen.

Transportbehov (eget punkt i søknadsskjemaet)  

NAV må få opplysninger om hva bilen skal brukes til. For eksempel; jobbreiser, besøk hos familie og venner, fritidsaktiviteter, innkjøp av dagligvarer og lignende. I tillegg til å oppgi det transportbehovet du har i dag kan du også oppgi hva slags transport du ønsker å få dekket, dersom du skulle få godkjent din stønad om bil.

Det er viktig at søknaden om transportbehov presist i forhold til kilometer og hvor ofte behovet oppstår i hverdagen.

Skatteoppgjør (vedlegg til søknaden)  

For å beregne om du skal betale egenandel på bilen sjekker NAV skatteoppgjøret.

Vognkort (vedlegg til søknaden)

Dersom du har bil fra før vil vognkortet vise alder på bilen og kan ha betydning for søknaden om stønad til ny bil.

Ufullstendige opplysninger

Dersom informasjon mangler i søknaden er den ufullstendig. Du kan naturligvis ettersende dokumentasjonen, men ved manglende ettersendelse kan søknaden bli avslått.

Lurer du på noe mer?

Har du behov for veiledning til søkeprosess eller ønsker å stille spørsmål, kan du ta kontakt med ditt NAV Bilsenter.

Grunnstønad

Husk å sjekke om du har rett til grunnstønad til transport.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *